Et vanskelig tema: Omsorgssvikt.

Dette innlegget har blitt forandret et par ganger, det er så vanskelig å skrive om slikt. Uten at det kommer feil ut. Uansett hva man sier, blir det feil.

EDIT: Jeg bader barna kun en dag i uka. Om vinteren blir huden ofte tørr. Luften inneholder lite fuktighet, og vi fyrer ofte inne. Jeg mener ikke at det er omsorgssvikt om man ikke smører barna hver dag, da har dere tolket innlegget feil.

Å få mistanke om at et barn er utsatt for omsorgssvikt eller mishandling, setter ofte et voksent menneske i et dilemma. Situasjonen er ubehagelig, og ofte er man ikke sikker på hva som egentlig foregår. Skal man gripe inn eller la være å gjøre noe?

Noe av det største i livet er å bli foreldre. Det er noe vi hører ofte, og det forteller oss hvor fantastisk det er å få barn. Det er noe stort som overgår det meste.

De aller fleste barn opplever å være ønsket og elsket og vil få en trygg og god oppvekst, men en del barn opplever dessverre det motsatte. Det finnes fire forskjellige typer omsorgssvikt.

 Fysiske overgrep, psykiske overgrep, seksuelle overgrep og vanskjøtsel.

I dette innlegget vil jeg fokusere på vanskjøtsel, siden det kan være ting mange av oss kanskje normaliserer, og ikke reagerer like sterkt på.

Vanskjøtsel er ofte til stede fra fødselen av, men barnet kan også være vanskjøttet under svangerskapet.

Vanskjøtsel har ulike side:

  • den følelsesmessige
  • den ernæringsmessige
  • den materielle
  • den sosiale
  • den medisinske
  • den utdanningsmessige
  • den at foreldrene overlater barna til seg selv
    (Kari Killén 2004)

Symptomer hos et spedbarn som er vanskjøttet, kan være at det lukter vondt og er skittent og ustelt, og at det ofte har bleieutslett. Hvis barnet er underernært eller feilernært, vil ofte magen være oppspilt. Barnet har vanskelig for å legge på seg, og det kan være dehydrert.

Hos barn som er eldre, kan tegnene på vanskjøtsel være dårlig tannhygiene, sen språkutvikling, forsinket motorisk utvikling eller at barnet er passivt og apatisk.

Det at foreldre ikke følger opp barna når det gjelder medisinsk behandling, er også vanskjøtsel. Når barn viser liten eller mangelfull vekst og utvikling på tross av at de får god nok ernæring, er det snakk om følelsesmessig vanskjøtsel.

Det ser ut til å være lettere for barnevernet å gripe inn i saker der det er avdekket tydelige risikofaktorer hos foreldrene, som rusmiddelmisbruk eller alvorlige psykiske lidelser, enn i saker der det er mange moderate risikofaktorer, selv om de til sammen utgjør en alvorlig trussel mot barnets utvikling.

 Det er viktig å huske på at de som utsetter barna sine for omsorgssvikt, er vanskelige å beskrive som gruppe. Svikten foregår på tvers av sosial klasse, kjønn, etnisitet og aldersgrupper.

Jeg tror at mange kategoriserer mennesker på den måten at om man har høy sosial status, er man automatisk en god forelder. Det er enklere å tro at en rusmisbruker vanskjøter barna sine, enn en karrierekvinne med en flott bil. MEN DET ER TOTATL FEIL!!!!!!!!! Man skal ikke dra alle over en kam.  Det har ingen ting å si på hvordan man er som forelder om man er rik, vakker og utdannet. Men det kan selvfølgelig gjøre ting hardere når man er rusmisbruker. Da man ofte setter dopet forand barna. Jeg mener bare at selvom barna, foreldrene og hjemmet ser perfekt ut utenifra, vet man aldri.

Hvis du arbeider i en barnehage og ser et barn som er møkkete, har dårlig hygiene, ikke har mat med seg, har foreldre som ikke er engasjerte, eller har andre ting ved seg som det er vanskelig å sette fingeren på, bør man reagere! Noen ganger er det nok å ha en samtale med foreldrene, sette inn støttetiltak i familien (en god nabo, en støttekontakt, barnehageplass, miljøkontakt i hjemmet) som hjelper de voksne til å se barnet og gir dem hjelp til å bli omsorgspersoner.

Dette kan være godt nok til at familien får igjen overskuddet til å mestre hverdagen og ta vare på barna sine. Men dersom situasjonen vedvarer, eller man ikke får respons på samtaler, bør det lyse en varsellampe. Det hender dessverre at hjelpetiltak i hjemmet ikke er nok, og da er det kanskje behov for andre hjelpetiltak, for eksempel en fosterfamilie eller hjelp i en institusjon. Når det er best for barnet å vokse opp en annen plass, er problemene for store i familien til at de lar seg løse med lettere hjelpetiltak.

Det plager meg enda, at jeg ved en anledning ikke ringte barnevernet. Det er bedre å ringe en gang for mye enn for lite. Alle tenker slik at de ikke "har noe med det å gjøre". Men, som for eksempel fagpersonell i en barnehage har man en plikt til å melde ifra.

Et problem er at vi mennesker er forskjellige, og hva som er god nok omsorg kan være vanskelig å si. Det er ikke alle som er like opptatt av god hygiene, noen går med samme undertøy i flere dager, noen smører ikke barna sine eller grer håret deres om de trenger det. Og noen er ikke så opptatt av kortklippte negler og rene ører. Vi er også mange forskjellige nasjonaliteter, og sånn sett er vi også veldig forskjellige når det kommer til måten å tilnærme seg barna, eller hvor opplyste man er. Vi har forskjellige normer og regler fra land til land.

Det er for eksempel ikke et krav om at barna skal ha nye, flotte klær, eller de dyreste reimadressene. Men, når de går med for små sko eller en for liten kald høstjakke gjennom hele vinteren vil jeg helt klart kalle det omsorgssvikt.Det er heller ikke en regel at barn skal bli smurt med fuktighetskrem/solkrem/kuldekrem hver dag. Noen vil nok kalle det forfengelighet. Mens jeg vil kalle det en selvfølgelig rutine av vårt daglige stell. Man skal lære sine barn at de skal beskytte seg med solfaktor for å unngå hudkreft, eller med kuldekrem for å unngå skader.

Når barn kommer på skolen uten å ha spist, eller ha med seg det de skal ha vil jeg også kalle det omsorgssvikt. Ikke alle mennesker er like opptatt av ernæring, og kosthold. Men sunn mat er en selvfølge i mine øyne. Jeg mener også det er omsorgssvikt når man har veldig overvektige barn, og ikke tar tak i kostholdet deres på en tilstrekkelig måte.

Men en ting er sikkert. Det er mange mange barn som blir behandlet dårligere enn de burde. Det kan bare dreie seg om små ting, som til sammen ikke er godt for barnet på sikt.

Det er mulig noen av dere som leser dette innlegget ikke tar vare på barna deres så godt som dere burde. Og kjære dere, oppsøk hjelp. Så de stakkars arme barna deres kan leve et verdig og godt liv, og ha en trygg oppvekst og en barndom å se tilbake til med positive tanker.

 

 Kilder: Ndla

19 Søte ord

Ingvild Skaar

06.mar.2011 kl.22:08

Tror du virkelig at man automatisk er en god forelder om man har høy sosial status? Her må det være noe jeg har misforstått i teksten din...

I tillegg må jeg bare si at fuktighetskrem på huden til et barn har ingenting med hygiene å gjøre. Om barnet har noe spesielt med huden sin, så er det en del av den daglige omsorgen å smøre evt. gi medisiner. Men du kan vel ikke på fullt alvor mene at jeg bør begynne å smøre min sønn med fuktighetskrem? Han har aldri hatt en eneste krem på kroppen sin, og ikke har han trengt det heller. Hygienen her i huset er likevel god. :-)

Melissa- Pseudotvillingmamma

06.mar.2011 kl.22:29

Ingvild Skaar: Jeg tror du misforstod. Jeg mente at høy sosial status IKKE hadde noe med å være en god forelder eller ikke.

Jeg mener at alle barn bør bli smurt med solfaktor når de skal utsettes for sol. Eller kuldekrem når de skal utsettes for kulde. Er ikke det en selvfølge?

Barna kan få senskader om man ikke gjør det.

Ingvild

07.mar.2011 kl.09:38

Det ble bedre med de forandringene du la inn. En god tekst forøvrig:-)

Silje Elise

07.mar.2011 kl.12:47

Jeg må si meg enig med deg, Melissa. Vi smører Sofie med fuktighetskrem etter hvert bad, men det er fordi hun har litt tørr hud, og tørr hud klør. I mine øyne vil det å ta vare på et barn være å se hvilke behov barnet har i tillegg til de "åpenlyse" behovene (mat, klær, kjærlighet, omsorg, trygghet osv). Vi har ikke kjempegod råd, men Sofie har aldri manglet noen ting. Jeg har vel heller overkompensert, fordi jeg er "redd" hun skal mangle noe. Hun er alltid ren, pen og velstelt når jeg leverer henne i barnehagen, og sånt er viktig for meg. Min svigerinne mener at "møkkete barn er lykkelige barn", men den er jeg ikke nødvendigvis enig i. Ja, Sofie får leke og bli så møkkete hun bare vil (altså være et barn), men da får hun bade før hun legger seg! Kuldekrem og solfaktor er for meg en selvfølge at man smører barna med når det er behov for det! Men man må se an barnas behov, ingen er like! :o)
Veldig flott innlegg, MEN jeg reagerte på dette "Når barn kommer (på skolen eller) i barnehagen uten å ha spist, eller ha med seg det de skal ha vil jeg også kalle det omsorgssvikt". Amalie spiser ikke før ho drar i barnehagen, og ho har heller ikke med seg matpakke. Og det er rett og slett fordi når ho våkner så er det morgenstell og rett ut i bilen, og i barnehagen spiser ho frokost med de andre barna. Sosialt og uten stress. Ho blir da ikke utsatt for omsorgssvikt da. Det er faktisk dette jeg studerer.

Cathrine

07.mar.2011 kl.19:26

Bra skrevet, må si meg enig i det som står her!

Lurer bare på hva for noe mat du pleier å servere barna dine? Ikke som kritikk, men heller som tips til sunne middager, lunsjer og frokost kanskje? :D

07.mar.2011 kl.20:01

http://www.klikk.no/foreldre/foreldreogbarn/article533958.ece
Her står en del om kuldekrem, det er ikke bare bare det heller.

Anita

07.mar.2011 kl.20:03

Er så enig i alt du skriver, Melissa! Og det er virkelig skummelt at det sikkert er maaange slike tilfeller der vankjøtelse av barn ikke blir oppdaget, og det er ufattelig trist... Jeg har også, som Silje Elise skriver, ikke så altfor god råd - men ei heller Maja mangler ingenting, og slik skal det også fortsette og være.

men til dette med fuktighetskrem, jeg har smurt Maja med fuktighetskrem kanskje et par ganger. Og jeg syns da for all del ikke det er omsorgssvikt at jeg ikke smører henne. Hun har ikke behov for det. Og det er jo slikt at jo mer fuktighetskrem man blir smurt med jo mer trenger man det. Jeg har heller aldri smurt meg noe særlig med det, og sånn kommer det til og fortsette og være. Blir litt vel skeptisk om alle andre også mener at jeg er en dårlig mor fordi jeg ikke smører henne med fuktighetskrem..?! Men solkrem og kuldekrem blir brukt da. Men skulle det noen gang bli sånn at hun får tørr hud vil jeg jo smøre henne. Men det er ikke sånn at man MÅ smøre de med det?!?! Jeg har ingen senskader av og ikke bruke masse fuktighetskremer.... Det er litt unødvendig om man ikke trenger det?!

Melissa- Pseudotvillingmamma

08.mar.2011 kl.22:13

Lill Anette: MEN hun får jo mat!!Da er det selvfølgelig ingen omsorgssvikt. Jeg tenker på de barna som kommer på skolen sulten, og ikke har med matpakke. Blir feil å skrive barnehagen, for der får de jo vanligvis mat. Skjønner du hva jeg mente nå?:)

Ungene her har spist i barnehagen på mandag og tirsdag. Når jeg jobber, rekker vi det ikke før vi drar!

Melissa- Pseudotvillingmamma

08.mar.2011 kl.22:17

Anita: Jeg formulerte meg muligens litt feil. Jeg har barn med litt tørr hud i kinnene, så de blir smurt. Dessuten synes jeg det er deilig med litt olje i vannet, eller å massere de med olje etter bad. Det er heller for kosen, enn nødvendigheten.

Det er absolutt ikke alle som MÅ smøre seg. Jeg personlig smører meg hver dag, så da har det selvsagt blitt overført videre. Jeg synes det er en hyggelig ting (og behagelig) ting å gjøre under morgen og kveldsstell.

Men nei, Anita. Du er ingen dårlig mor. Når sola kommer kommer nok solkremen automatisk:-)

Melissa- Pseudotvillingmamma

08.mar.2011 kl.22:18

Cathrine: Skrive et lite innlegg om det kanskje?:)

Melissa- Pseudotvillingmamma

08.mar.2011 kl.22:21

Anonym: Nei, man må virkelig undersøke kuldekremen/eventuellt andre kremer for å passe på at den ikke inneholder vann. Det sier seg vel nesten selv for de fleste håper jeg? I og med at vann fryser til is.

:)

Cathrine

08.mar.2011 kl.22:52

Det syns jeg hadde vært fint:)

Kan være greit med tips om sunn mat til barn:)
Ja. Var kanskje formuleringa som var litt feil. For stort sett alle barnehager har matordning så man ikke trenger å ha med mat. Amalie spiser to måltider i barnehagen, og ho har ingenting med seg. Ganske greit for oss som stresser om morran ;) Men er vel mer skole som er verst ja. Der får man jo ikke mat (med unntak av melk/frukt hvis man er med på den ordninga). Den ser jeg :) Husker problemet med meg var at jeg syntes maten var så kjedelig, så jeg gadd ikke å spise den. Så Amalie skal få med litt spennende mat når ho begynner på skolen ;)

Hilde-Kristin

09.mar.2011 kl.20:12

SYns det er flott at du tar opp et tema som dette. Det er faktisk ganske viktig. Omsorgssvikt er ikke "bare" når man slår barna eller slike forferdelige, synlige ting.

Linn-Therese

10.mar.2011 kl.12:33

Det er jo ikke omsorgsvikt vist du ikke smører barna dine hver dag.. Vist du bader og smører barna dine hver dag uten at de har behov for det, ødelegger du jo huden til dine barn, Og det med kuldekrem er jo også kommer frem til at det ødelegger huden til barnet. Så det er mye bedre og smøre barna med en fet krem, eks lockobase. Trur det er viktig og skille mellom de barna som blir vasket hver dag, men ikke badet og smurt. Enn de barna som kommer møkkete hver dag, hver uke.

Melissa- Pseudotvillingmamma

10.mar.2011 kl.18:21

Linn: Tror du, som mange andre missforstod.

Barna mine bader EN gang i uka. IKKE mer. Smøres med apoderma/locobase. På vinteren blir huden ofte tørr.

Kuldekrem ødelegger bare huden om den inneholder vann:-):-)

VELDIG VIKTIG å skille på det ja. Og du forstår nok nå hva jeg mener. Barn som alltid er fulle av bæsj/urin/talg. Alltid skitten bleie. Aldri blir gredd. O.l. Men barn er barn!!:)

Melissa- Pseudotvillingmamma

10.mar.2011 kl.18:23

Hilde: Nettopp! Det er i mange fler hjem enn man tror desverre. Og som sagt fler ganger til andre som har kommentert, jeg mener ikke at de skal bade hver dag.

Anonym!

11.mar.2011 kl.13:06

Jeg tror du glemte en ting... Røyking under sv.skap og i omgang med barn... og drikking... Det er ihvertfall omsorgsvikt!

Skriv ett nytt søtt ord

Melissa- Pseudotvillingmamma

Melissa- Pseudotvillingmamma

22, Sarpsborg

Jeg er en dame med tusen baller i luften, lider av ekstrem skrivekløe og enorm tankevirksomhet. Det som blir skrevet er nok ikke alltid det mest gjennomtenkte, men jeg er ærlig og blåøyd helt inn til beinet. Jeg er gift med en stilig type, og har to barn med nesten 12 måneder mellomrom. Har også ei lita mopsefrøken og en katt, som forøverig er oppkalt etter Emil i lønneberget. Vi bor i ett gammelt fransk murhus i Sarpsborg sentrum, som per nå er ett lite prosjekt i seg selv. Jeg elsker interiør, håndarbeide, blader, barn, kaffe, sjokolade og selvfølgelig familien og livet mitt. Jeg jobber innen helsesektoren, og trives med å være en omsorgsperson. På denne bloggen finner du skriblerier om livet vårt, på godt og vondt. Johannes Olander 02.09.08 Maren Elisabeth 01.09.09

Kategorier

Arkiv

hits